O firme - Kovats

O firme

O firme

Naša firma vznikla v roku 1991. Postupom času sa orientovala na činnosť v protipožiarnej a zabezpečovacej technike. Naším heslom sa stal slogan „ochrana pred požiarom a výbuchom - prevention from fire and explosion". Snažíme sa poskytovať komplexné služby - od projektu, dodávky, inštalácie, revízie až po záručný, pozáručný servis a údržbu. Snažíme sa aplikovať len technológie a zariadenia enviromentálne nezávadné a preto máme v logu firmy včeliu kráľovnú, ktorá je monitorom kvality životného prostredia.

Od roku 1992 sa zaoberáme detekciou horľavých a toxických plynov. Zabezpečujeme komplexnú službu v oblasti detekcie horľavých plynov a pár pre:
- STK motorových vozidiel
- PEK motorových vozidiel
- PKO motorových vozidiel
- plynové kotolne
- chladiarenské zariadenia

Vykonávame aj opravy, kontrolu a nastavovanie citlivosti detektorov horľavých plynov.

V roku 1995 sme rozšírili sortiment našich služieb o projektovanie, dodávku, montáž, servis a revízie EPS od výrobcov:
- LABOR STRAUSS, LST
- LITES
- ARITECH
- BOSCH.

V roku 1996 sme sa oboznámili s aerosólovými stabilnými hasiacimi zariadeniami. Tieto zariadenia majú podobné hasiace účinky ako halogenizované uhľovodíky, ale nepoškodzujú ozón a nemajú toxické účinky, preto nás táto hasiaca technológia ihneď zaujala. K tejto technológii ešte neboli vytvorené technické normy preto sme mali zo začiatku problémy s legislatívou a ich certifikáciou. Najprv sme montovali systém PIROMAT, ktorej účinnosť aerosólového hasiaceho zariadenia bola overená aj v praxi v apríli 1999, pri požiari olejového transformátora v OD TESCO Košice, kde SHZ uhasilo horiaci olej transformátora. Neskôr sme sa začali zaoberať so stabilným hasiacim aerosólovým zariadením FIRE JACK®, ktorého riadiaci elektronický systém je v stavebnicovom prevedení a umožňuje prakticky neobmedzené rozšírenie systému čo do objemu a počtu chránených priestorov. Toto veľmi nenáročné a bezporuchové zariadenie, pracujúce na princípe objemového hasenia dokáže zabezpečiť ochranu objektu pred požiarom od veľkých výrobných a skladových priestorov, serverovne, archívy a až po malé rozvodné skrine. Svoje uplatnenie nájde predovšetkým v káblových kanáloch, bežne neprístupných priestoroch, ale tiež aj na odlúčených miestach kde nie je k dispozícií ani voda, ani rozvod elektrickej energie. Výrobca zariadenia BESY CO, s. r. o., Praha sa snaží stále zdokonaľovať komponenty systému. Riadiaca elektronika s veľmi jednoduchým ovládaním umožňuje dokonalý prehľad o situácií a okamžitý zásah v prípade požiaru. Zariadenie bolo certifikované v roku 2002 ako stabilné hasiace aerosólové zariadenie. Zariadenie našlo uplatnenie aj v serverovniach.

V roku 2005 sme rozšírili hasiace zariadenia o lokálne hasiace systémy FIRE TRACE pracujúce na báze FE 36. Tento hasiaci systém aplikuje hasiacu látku priamo v mieste horenia, tým sa znižuje použité množstvo hasiva a s tým sa znižuje enviromentálne zaťaženie.
V roku 2007 sme začali dodávať aj plynové stabilné hasiace zariadenia FE 36 a FM 200 .

Dodávame aj elektronické zabezpečovacie systémy a kamerové systémy. Robíme aj NN a MaR rozvádzače. Pre vyrobené rozvádzače robíme typové skúšky vo vlastnej skúšobni.

V záujme zvýšenia kvality našich služieb v roku 2004 sme zaviedli systém riadenia kvality a dali sme ho certifikovať podľa normy ISO 9001:2000. Vedenie spoločnosti sa dohodlo na nasledujúcej politike kvality:

  1. Udržiavať a zlepšovať certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000.
  2. Udržať používanie ekologicky nezávadných technológií.
  3. Mať spokojných zákazníkov a minimalizovať počet spôsobených reklamácií.
  4. Poskytovať komplexnú dodávku služieb protipožiarnej ochrany a zabezpečovacej techniky, vrátane vzdelávania.
  5. Zvýšiť objem dodávok vrátane rozšírenia sortimentu a rozšírenia teritória pre výhradné zastúpenie niektorých zariadení v oblasti SHZ, EPS, PSN, detektorov plynov a komplexnej ochrany budov.
  6. Používať len schválené a certifikované zariadenia.


    Politiku presadzuje vo svojej rozhodovacej činnosti a pre ostatných zamestnancov spoločnosti je vzorom.
Copyright © 2006 Kovats. All Rights Reserved